Architektura

Wykonujemy projekty rewitalizacji zabytkowych budowli. W roku 2017 opracowaliśmy projekt renowacji elewacji i wzmocnienia konstrukcji zamku w Głogówku, oraz projekt rewitalizacji budynku bramnego. W obu przypadkach inwestorem był Urząd Miasta Głogówek. Dla Urzędu Miasta Chodzież opracowaliśmy projekt remontu budynku biurowego.

Zamek Oppersdorffów w Głogówku

Budynek bramny w Głogówku

Rewitalizacja budynku biurowego w Chodzieży

 

Pozostałe przykładowe prace